Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 205/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 191/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

pozycja 416
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2019-10-23
rok 2019
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia program zmiana uchwały
załączniki