Dokumenty wg tagu: zatwierdzenie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
457 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 130/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej mgr Nikoli Cichockiej 2022-11-07
454 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 127/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Zaremby 2022-11-07
452 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 125/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Wojtkow... 2022-11-07
239 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 78/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej ... 2022-06-28
285 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 60/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dniu 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora UKSW z działalności uczelni za rok... 2021-06-28
447 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 116/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dniu 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora UKSW z działalności uczelni za ro... 2020-07-08
410 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 199/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dniu 23 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora UKSW z działalności uczelni ... 2019-10-25
281 2019 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 3/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 105/2019 Senatu UKSW z ... 2019-07-24
220 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 125/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 105/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie P... 2019-06-28
186 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 105/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie Planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2019 rok 2019-05-31