Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 181/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunku Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

pozycja 375
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2019-09-26
rok 2019
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi kierunek studia program
załączniki