Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 137/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

pozycja 255
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2019-06-27
rok 2019
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi kierunek drugiego stopnia program wydział matematyczno-przyrodniczy
załączniki