Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 9/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 28/2018 Rektora UKSW z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 86
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2019-03-04
rok 2019
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi regulamin utworzenie centrum zarządzenie zmieniające
załączniki