Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 64/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dniu 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora UKSW z działalności uczelni za rok 2017

pozycja 160
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2018-06-28
rok 2018
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi rektor sprawozdanie działalność zatwierdzenie sprawozdawczość wewnętrzna
załączniki