Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 33/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Filologia, prowadzonych na Wydziale Nauk Humanistycznych dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2018/2019

pozycja 100
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2018-04-19
rok 2018
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi studia drugiego stopnia efekty kształcenia kierunek studiów
załączniki