Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 1/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Instytutu Ekologii i Bioetyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

pozycja 1
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2018-01-04
rok 2018
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi instytut struktura organizacyjna zmiana struktury wydział filozofii chrześcijańskiej
załączniki