Dokumenty wg tagu: wydział filozofii chrześcijańskiej

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
247 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 161/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Psychologii na Wydziale Filozofii C... 2020-03-31
246 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 160/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Filozofii na Wydziale Filozofii Chr... 2020-03-31
172 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 122/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Stacji Monitoringu Ekotoksykologicznego w Cen... 2020-02-28
123 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 74/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Filozofii Kultury i Religii w Instytuci... 2020-02-19
122 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 73/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Teorii Poznania w Instytucie Filozofii... 2020-02-19
121 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 72/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Logiki i Metodologii Nauk w Instytuci... 2020-02-19
120 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 71/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Metafizyki w Instytucie Filozofii na W... 2020-02-19
119 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 70/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Historii Filozofii w Instytucie Filozof... 2020-02-19
118 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 69/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Filozofii Przyrody w Instytucie Filoz... 2020-02-19
117 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 68/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Etyki w Instytucie Filozofii na Wydz... 2020-02-19