Dokumenty wg tagu: wydział filozofii chrześcijańskiej

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
522 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 277/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Psychologii na Wydziale Filozofii Chr... 2020-09-03
511 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 267/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Filozofii na Wydziale Filozofii Chrze... 2020-09-03
503 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 256/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu... 2020-09-02
275 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 41/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Prowadzenie terapii środowi... 2020-04-15
274 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 40/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Psychoterapia dzieci i mło... 2020-04-15
271 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 36/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzania Regulaminu-Statutu Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 2020-04-15
247 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 161/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Psychologii na Wydziale Filozofii C... 2020-03-31
246 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 160/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Filozofii na Wydziale Filozofii Chr... 2020-03-31
172 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 122/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Stacji Monitoringu Ekotoksykologicznego w Cen... 2020-02-28
123 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 74/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Filozofii Kultury i Religii w Instytuci... 2020-02-19