Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 82/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” na Wydziale Nauk Pedagogicznych

pozycja 182
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2016-05-19
rok 2016
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi efekty kształcenia utworzenie studia podyplomowe
załączniki