Dokumenty wg tagu: studia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
45 2020 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 10/2020 Diekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 24 czerwca 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przebiegu studiów i studiów specjalistycznych 2020-06-24
43 2020 Obwieszczenie Dziekana Obwieszczenie nr 6/2020 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 24 czerwca 2020 roku dotyczące ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 2/2020 Dziekana WT UKSW w sprawie przebiegu... 2020-06-24
44 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 51/2020 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu zarządzenia Dziekana WT zmieniające zarządzenie w sprawie przebi... 2020-06-22
7 2020 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 3/2020 Dziekana WT UKSW z dnia 22 stycznia 2020 r. dotyczące zapisów na specjalizacje na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I stopnia (profil praktyczny) 2020-01-22
2 2020 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 2/2020 Dziekana WT UKSW z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie przebiegu studiów i studiów specjalistycznych 2020-01-22
73 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 525/2019 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Specjalistycznych studiów teologicznych 2019-06-24
26 2018 Obwieszczenie Dziekana Obiweszczenie nr 1/2018 Dziekana Wydziału Teologicznego z dnia 20 kwietnia 2018 roku dotyczące ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Wydziału UKSW w sprawie przebiegu studiów na Wydz... 2018-04-20
14 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 51/2018 Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 26 lutego 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przebiegu studiów na Wydziale Teologicznym 2018-02-26
10 2016 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 5/2016 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 08 czerwca 2016 r. w sprawie odowołania zespołu ds. przekształcenia profilu studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja ... 2016-06-08
7 2016 Obwieszczenie Dziekana Obwieszczenie Nr 1/2016 Dziekana Wydziału Teologicznego z dnia 14 marca 2016 roku dotyczące ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Wydziału Teologicznego UKSW w sprawie przebiegu stud... 2016-03-14