Dokumenty wg tagu: rada dyscypliny literaturoznawstwa

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
158 2021 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 34/2021 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie stwierdzenia speł... 2021-07-07
87 2021 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 32/2021 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie stwierdzenia spe... 2021-03-29
85 2021 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 30/2021 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie stwierdzenia speł... 2021-03-03
29 2021 Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 29/2021 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie stwierdzenia sp... 2021-02-15
16 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 10/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia protokołu z 14 grudnia 2020 roku 2021-01-20
7 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 1/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 18 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku dziennego 2021-01-18
257 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 129/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 14 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia protokołu z 23 listopada 2020 roku 2020-12-14
249 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 121/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 14 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku dziennego 2020-12-14
248 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 120/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 14 grudnia 2020 roku w sprawie powołania protokolanta posiedzenia 2020-12-14
223 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 119/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 23 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia protokołu z 19 października 2020 roku 2020-11-23