Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 29/2021 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie stwierdzenia spełnienia wymogów członkostwa w Radzie Dyscypliny Literaturoznawstwa, o których mowa w § 21 ust. 4 i 5 oraz w § 34 ust. 3 pkt 1-3 oraz ust. 4 Statutu UKSW, przez nauczyciela akademickiego

pozycja 29
rodzaj Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej
data publikacji 2021-02-15
rok 2021
kategoria Organizacja
podkategoria Wydziałowa komisja wyborcza
tagi profesor rada dyscypliny literaturoznawstwa
załączniki