Dokumenty wg tagu: program studiów

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
115 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 35/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2020 r. Opinia w sprawie programów studiów na kierunku filolo... 2020-05-11
114 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 34/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2020 r. Opinia w sprawie programów studiów na kierunku filolo... 2020-05-11
113 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 33/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2020 r. Opinia w sprawie programów studiów na kierunku kultur... 2020-05-11
73 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 10/2020/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 06 maja 2020 roku Opinia na temat programu studiów II stopnia na kierun... 2020-05-06
55 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 8/2020/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2020 roku Opinia na temat programu studiów II stopnia na kie... 2020-04-17
54 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 7/2020/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2020 roku Opinia na temat programu studiów I stopnia na kier... 2020-04-17
47 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 49/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 2 kwietnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania programu studiów na kierunku filologia klasyczna 2020-04-02
46 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 48/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 2 kwietnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania programów studiów na kierunku filologia włoska 2020-04-02
104 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 24/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie opinii o programach studiów na kierunku filo... 2020-03-09
103 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 23/2020 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie opinii o programach studiów na kierunku filo... 2020-03-09