Dokumenty wg tagu: program studiów

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
114 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 15/2021 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o zmianach w programie studiów na... 2021-04-26
113 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 14/2021 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o zmianach w programie studiów na... 2021-04-26
72 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 11/2021/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2021 roku opinia na temat programu studiów II stopnia na ... 2021-04-20
71 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 10/2021/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2021 roku opinia na temat programu studiów I stopnia na k... 2021-04-20
81 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 33/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 19 kwietnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania programu studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku filologia klasyczna 2021-04-19
80 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 32/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 19 kwietnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania programu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku filologia klasyczna 2021-04-19
79 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 31/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 19 kwietnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania programu studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku filologia polska 2021-04-19
78 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 30/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 19 kwietnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania programu studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku filologia polska 2021-04-19
77 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 29/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 19 kwietnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania programu studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku filologia polska 2021-04-19
76 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 28/2021 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 19 kwietnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania programu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku filologia polska 2021-04-19