Dokumenty wg tagu: komisja

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
2 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia UKSW Nr RDfiloz_2/01/2022 powołująca komisję habilitacyjną w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk hu... 2022-01-14
1 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia UKSW Nr RDfiloz_3/01/2022 powołująca komisję habilitacyjną w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk hu... 2022-01-14
154 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Włodzimierzowi Strusowi w dziedzinie ... 2021-12-02
152 2021 Decyzja Dziekana POWOŁANIE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI DOKTORANCKIEJ WYDZIAŁU FILOZOFII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2021/2022 2021-11-22
25 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzacie Starzomskiej-Romanowskiej w... 2021-02-08
57 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia w sprawie powołania Komisji ds. badań naukowych w Instytucie Psychologii 2020-10-22
21 2020 Uchwała Rady Wydziału Uchwała RWFCh 02/03/2020 - Regulamin WKD 2020-03-05
33 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 9/9/2016 w sprawie utworzenia wydziałowej Komisji ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej 2016-09-22
32 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 8/9/2016 w sprawie utworzenia wydziałowej Komisji ds. kadr naukowych i odznaczeń 2016-09-22
31 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Nr 7/9/2016 w sprawie utworzenia wydziałowej Komisji ds. jakości kształcenia 2016-09-22