Szczegóły dokumentu

Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Psychologia z 4 marca 2021 r. w przyjęcia regulaminu Zespołu ds. Etyki Badań Naukowych