Dokumenty wg tagu: zmiana struktury

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
475 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 239/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o zmianie struktury Wydziału Nauk Humanistycznych 2016-12-21
457 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 78/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany struktury Wydziału Nauk Pedagogicznych 2016-11-25
449 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 233/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie opinii o zmianie struktury Wydziału Nauk Pedagogicznych 2016-11-18
120 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej na Wydziale Biologii i Nauk o Ś... 2016-04-12
98 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 48/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o zmianie struktury organizacyjnej na Wydziale Biologi... 2016-03-10
141 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 52/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o zmianie struktury organizacyjnej na Wydziale Prawa Kanonicznego 2014-04-24
97 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 8/2014 Senatu UKSW z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o zmianie struktury organizacyjnej Instytutów na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2014-01-23
246 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 142/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. w sprawie opinii o zmianie struktury Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW 2013-09-26
47 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 58/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany struktury Wydziału Studiów nad Rodzina UKSW 2013-08-30
222 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 118/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie opinii o zmianie struktury Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW 2013-06-27