Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 23/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie nieuruchomienia w roku akademickim 2022/2023 pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych magisterskich na kierunku pedagogika specjalna, pierwszego roku studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku pedagogika, pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku pedagogika oraz modułu kształcenia „doradztwo edukacyjno-zawodowe” na pierwszym roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pedagogika prowadzonych przez Wydział Nauk Pedagogicznych

pozycja 328
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2022-08-22
rok 2022
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi kierunek studiów wydział nauk pedagogicznych nieuruchomienie
załączniki