Dokumenty wg tagu: wydawnictwo

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
260 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 83/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zasad prowadzenia działalności wydawniczej, w tym wymagań dotycz... 2021-06-09
184 2021 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 50/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wydawnictwa Naukowego UKSW 2021-05-07
472 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 233/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lipca 2020 r. uchylająca Decyzję Nr 8/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie... 2020-07-28
471 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 53/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 47/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2020-07-28
454 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 47/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia działalności wydawniczej Uniwersytetu Kardynała ... 2020-07-17
439 2016 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 14/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia składu Rady Naukowej Wydawnictwa Naukowego UKSW ... 2016-11-15
205 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 30/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia działalności wydawniczej Uniwersytetu Kardyna... 2016-06-28
203 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 33/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany nazwy Wydawnictwa UKSW oraz regulaminu wewnętrznego Wyd... 2016-06-27
228 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 108/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad przeprowadzania i finansowania konkursów w Wydawnictwie Naukow... 2016-06-29
2 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 2/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Wydawnictwa UKSW 2005-01-07