Dokumenty wg tagu: utworzenie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
149 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 18/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie ogólnouczelnianej jednostki organizacy... 2021-04-23
148 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 36/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazw... 2021-04-23
147 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 35/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu og... 2021-04-23
146 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 34/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademick... 2021-04-23
145 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 33/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademi... 2021-04-23
37 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 13/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej 2021-02-02
993 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 91/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki administracji ogólnouczelnianej o nazwie Oś... 2020-12-31
901 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 73/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki administracji ogólnouczelnianej o nazwie ... 2020-11-20
432 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 44/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Kursu Teologicznego (ad lauream) na Wydziale Teologic... 2020-07-07
362 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 41/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Data Science w zarządzaniu proc... 2020-06-03