Dokumenty wg tagu: utworzenie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
623 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 70/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Działu Ewidencji i Rozliczania Projektów w Kwesturze ... 2020-01-10
622 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 69/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Centrum Rozwoju Dydaktyki Uniwersytetu Kardynała Stef... 2020-01-10
621 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 68/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Centrum Wsparcia Studenta Uniwersytetu Kardynała Stef... 2020-01-10
620 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 67/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Biura ds. Ewaluacji i Badań Naukowych Uniwersytetu Ka... 2020-01-10
449 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 53/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Genealogia. Teoria i praktyka.” 2019-11-04
391 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 197/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Analityka danych w sektorze public... 2019-10-04
390 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 196/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Administrowanie podmiotem lecznicz... 2019-10-04
384 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 190/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 65/2019 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2019 r. w spraw... 2019-10-03
250 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 132/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 64/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyński... 2019-07-24
199 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 29/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Specjalistycznych studiów teologicznych drugiego stop... 2019-06-28