Dokumenty wg tagu: usługi edukacyjne

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
45 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2011 Rektora UKSW z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 2011-02-22
55 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 2/2011 Rektora UKSW z dnia 5 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 2011-01-05
56 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2011 Rektora UKSW z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych studiów niestacjonarnych, niestacjona... 2011-01-04
10 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 63/2010 Rektora UKSW z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 2010-12-07
11 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 62/2010 Rektora UKSW z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 2010-11-24
23 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 49/2010 Rektora UKSW z dnia 30 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 2010-09-30
29 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 43/2010 Rektora UKSW z dnia 26 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 2010-07-26
160 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 59/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne 2010-06-24
45 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2010 Rektora UKSW z dnia 24 maja 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2009/2010 2010-05-24
49 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 23/2010 Rektora UKSW z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 2010-05-12