Dokumenty wg tagu: usługi edukacyjne

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
104 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 44/2012 Rektora UKSW z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w roku akademick... 2012-07-23
47 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 40/2012 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studi... 2012-07-03
209 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 87/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne 2012-06-21
60 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2012 Rektora UKSW z dnia 11 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształca... 2012-05-11
6 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 51/2011 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych studiów niestacjonarnych, niestacjona... 2011-12-09
5 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 52/2011 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształ... 2011-12-09
16 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 41/2011 Rektora UKSW z dnia 21 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach do... 2011-10-21
15 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 42/2011 Rektora UKSW z dnia 21 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w... 2011-10-21
24 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 33/2011 Rektora UKSW z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w roku akademick... 2011-07-29
30 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2011 Rektora UKSW z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2011/2012 2011-06-20