Dokumenty wg tagu: studia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
43 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 43/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 listopada 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za studia zaoczne, wieczorowe, ... 2005-11-04
71 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 18/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia programu i regulaminu studiów doktoranckich prowadzony... 2005-07-14
39 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 31/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie opłat za zaoczne studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym 2005-07-13
29 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 29/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za studia zaoczne, wieczorowe, ek... 2005-06-29
131 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 44/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia uzupełniających magisterskich studiów zaocznych na kierunk... 2005-06-23
130 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 43/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia uzupełniających magisterskich studiów na kierunku administ... 2005-06-23
19 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 19 /2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie opłat za studia zaoczne, wieczorowe, eksternistyczne i podyplom... 2005-06-01
15 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 15/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za studia zaoczne, wieczorowe, e... 2005-04-20
40 2004 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 41/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za studia zaoczne, wieczorowe, ek... 2004-12-22
75 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 33/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu studiów doktoranckich prowadzonych na Wydz... 2004-12-08