Dokumenty wg tagu: rzeczowo-finansowy

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
83 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 5/2007 Senatu UKSW z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do projektu planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War... 2007-01-25
82 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 4/2007 Senatu UKSW z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym UKSW na 2006 rok 2007-01-25
177 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 50/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym UKSW na 2006 rok 2006-12-21
176 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 49/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie upoważnienia Rektora do dokonania zmiany w planie rzeczowo-finansowy... 2006-12-21
172 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 45/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym UKSW na 2006 rok 2006-11-23
156 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 29/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2006-06-08
11 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 11/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie umieszczenia w projekcie planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2006 rok pr... 2006-03-06
8 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 8/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie umieszczenia w projekcie planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2006 rok pr... 2006-03-06
1 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 1/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo – finansowym UKSW na 2005 rok. 2006-02-16
150 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 64/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Rektora do dokonania zmiany w planie rzeczowo – finansow... 2005-12-15