Dokumenty wg tagu: przekształcenie jednostki organizacyjnej

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
480 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 123/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przekształcenia jednostki administracji ogólnouczelnianej ... 2021-11-03
619 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 66/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Biura Polityki Naukowej i Analiz Strategicznych ... 2020-01-10
297 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 37/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przekształcenia Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych w Wyd... 2019-09-11
132 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 26/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany struktury Wydziału Prawa i Administracji 2017-05-12
249 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 45/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie przekształcenia Działu Kadr i Płac UKSW i Kwestury UKSW oraz zmia... 2016-07-13
204 2016 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 31/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przekształcenia Biura Audytu Wewnętrznego i Biura Kontroli Wewn... 2016-06-27
14 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 91/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 października 2013 r. w sprawie przekształcenia Biura Prawnego w Zespół Radców Prawnych 2013-10-31
103 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2013 Rektora UKSW z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie przekształcenia Działu Kadr i Spraw Socjalnych UKSW i Kwestury UKSW 2013-01-03
27 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 61/2012 Rektora UKSW z dnia 17 września 2012 r. w sprawie przekształcenia Biura ds. Absolwentów i Przyjaciół UKSW 2012-09-17
75 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2012 Rektora UKSW z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie przekształcenia Katedry Literatury Staropolskiej i Retoryki na Wydziale Nauk Humanistycznych 2012-04-10