Dokumenty wg tagu: program

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
176 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 72/2013 Senatu UKSW z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Dział... 2013-05-21
153 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 49/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę nr 123/2012 Senatu UKSW z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju dydaktyki i badań Uniwer... 2013-04-25
138 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 34/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w kontynuacji Zgł... 2013-03-20
314 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 191/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 126/2011 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania planów... 2012-12-20
196 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 126/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania planów studiów i p... 2011-12-15
98 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 26/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez UKSW, jako partnera, do projekt... 2011-02-24
14 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 14/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2006 r. 2006-04-07
71 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 18/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia programu i regulaminu studiów doktoranckich prowadzony... 2005-07-14
51 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 9/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia programu i regulaminu studiów doktoranckich prowadzonych... 2004-05-31