Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 26/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 22/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia wyższe w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2018/2019

pozycja 154
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2018-06-27
rok 2018
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi postępowanie rekrutacyjne zarządzenie zmieniające
załączniki