Dokumenty wg tagu: organizacja

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
89 2024 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 7/2024 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie ogólnych zasad rekrutacji,... 2024-04-16
529 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 40/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dni 14 grudnia 2022 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Un... 2022-12-14
35 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 2/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych pro... 2022-02-08
530 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 28/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych pro... 2021-12-07
39 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana... 2021-02-03
1 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 1/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 stycznia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 55/2020 Rektora UKSW w sprawie organizacji zaję... 2021-01-05
724 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 274/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru przewodniczącego senackiej komisji ds. organizacyjno-reg... 2020-09-10
517 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 55/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefa... 2020-09-03