Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 7/2024 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie ogólnych zasad rekrutacji, realizacji i finansowania wyjazdów w ramach mieszanych programów intensywnych (Blended Intensive Programme - BIP), w których UKSW jest partnerem w ramach Projektu Erasmus+ Mobilność edukacyjna KA131-2022-1-PL01-KA131-HED-000060034

pozycja 89
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2024-04-16
rok 2024
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi rekrutacja erasmus zasady wjazdu erasmus+ organizacja
załączniki