Dokumenty wg tagu: odwoławcza

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
116 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 161/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyboru Cezarego Nowaka do odwoławczej komisji dyscyplinarnej dl... 2015-10-22
90 2015 Pismo okólne Pismo Okólne Nr 5/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zmiany Pisma Okólnego Nr 3/2013 Rektora UKSW z dnia 11 lipca 2013 r. 2015-03-06
98 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2014 Rektora UKSW z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Komisji Etyki i Bioetyki oraz Odwoławczej Komisji Etyki i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała St... 2015-02-26
86 2015 Pismo okólne Pismo Okólne Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Pisma Okólnego Nr 3/2013 Rektora UKSW z dnia 11 lipca 2013 r. 2015-02-03
1 2014 Pismo okólne Pismo Okólne nr 1/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie zmiany pisma okólnego nr 3/2013 Rektora UKSW z dnia 11 lipca 2013... 2014-02-12
98 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 26/12 Rektora UKSW z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Etyki i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2012-10-30
97 2012 Decyzja Rektora Decyzja nr 27/12 Rektora UKSW z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Etyki i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2012-10-30
31 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 57/2012 Rektora UKSW z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Odwoławczej Komisji Etyki i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2012-08-30
55 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 3/2009 Rektora UKSW z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów 2009-01-14
49 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 2/2008 Rektora UKSW z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów 2008-01-21