Dokumenty wg tagu: odwołanie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
293 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 68/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania dra Andrzeja Waleszczyńskiego z senackiej komisji ds. dyda... 2021-06-29
291 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 66/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla studentów 2021-06-29
88 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 13/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lutego 2021 r. odwołania dr Marty Makowskiej od Uchwały 284/2020 Senatu UKSW z dnia 29 paźd... 2021-03-03
83 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 8/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie odwołania s. dr hab. Wiesławy Tomaszewskiej, prof. ucz. z senackiej kom... 2021-03-03
478 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 242/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o odwołaniu Kanclerza UKSW 2016-12-21
116 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 4/2016 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie odwołania członków Komisji Konkurso... 2016-04-05
79 2001 Uchwała Senatu Uchwała Nr 53/2001 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie odwołania dyrektora administracyjnego 2001-11-15