Dokumenty wg tagu: nadanie tytułu

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
111 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 34/2007 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia opinii Ks. Prof. dr. hab. Romana Bartnickiego dotyczącej wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris ... 2007-05-24
108 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 31/2007 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Panu Prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu 2007-05-24
91 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 13/2007 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie poparcia wniosku Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie dotyczącego nadania tytułu doktora honoris causa Panu Carl... 2007-04-26
89 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 11/2007 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Ks. Kard. Adamowi Kozłowieckiemu 2007-03-22
88 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 10/2007 Senatu UKSW z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Jego Eminencji Ks. Kard. Adamowi Kozłowieckiemu 2007-02-22
80 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 1/2007 Senatu UKSW z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie poparcia wniosku Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Dr. ... 2007-01-25
24 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 10/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie pokrywania kosztów przewodów doktorskich, przewodów habilitac... 2006-04-12