Dokumenty wg tagu: nadanie stopnia doktora habilitowanego

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
131 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 19/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 27/2020 w sprawie zasad ustalania i pobierani... 2023-04-26
88 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 13/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lutego 2021 r. odwołania dr Marty Makowskiej od Uchwały 284/2020 Senatu UKSW z dnia 29 paźd... 2021-03-03
881 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 284/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk... 2020-11-12
737 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 279/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznyc... 2020-09-28
736 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 278/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznyc... 2020-09-28
313 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie określenia warunków zdalnego procedowania organów kolegialnych i ko... 2020-05-12
213 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 23/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych ... 2020-03-11
212 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 22/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych ... 2020-03-11
211 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 21/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych ... 2020-03-11
210 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 20/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych ... 2020-03-11