Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie określenia warunków zdalnego procedowania organów kolegialnych i komisji powołanych w postępowaniach o nadanie stopni naukowych oraz tytułu naukowego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 313
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2020-05-12
rok 2020
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi przewód doktorski postępowanie habilitacyjne nadanie stopnia doktora habilitowanego
załączniki