Dokumenty wg tagu: konkurs

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
131 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 42/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w UKSW laureatów i zwycięzców konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organi... 2014-04-24
266 2014 Decyzja Rektora Decyzja Nr 4/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej ofer... 2014-03-18
211 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 107/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 65/2011 z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów konkursów międzynarodowych ... 2013-06-27
244 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 121 /2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lipca 2012 r.w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego w konkursie ogłoszon... 2012-07-10
242 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 119 /2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lipca 2012 r.zmieniająca uchwałę Nr 65/2011 z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zasad przyjmowani... 2012-07-10
211 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 89/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr 65/2011 z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zasad przyjmowan... 2012-06-21
137 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 65/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów konkursów międzynarodowych oraz og... 2011-05-26
54 2004 Decyzja Rektora Decyzja Nr 12/2004 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie powołania Komisji negocjującej umowy z laureatami konkursu na projekt... 2004-07-02