Dokumenty wg tagu: komisja

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
439 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 158/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyboru dr hab. Barbary Galas, prof. uczelni do Komisji Dyscypli... 2023-10-30
438 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 157/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie odwołania dr Barbary Kałdon z Komisji Dyscyplinarnej dla studen... 2023-10-30
437 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 156/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyboru dr Izabeli Gątarek do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarne... 2023-10-30
436 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 155/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyboru dr hab. Marii Boużyk, prof. uczelni do senackiej komisji... 2023-10-30
435 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 154/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyboru mgr. Jarosława Rokity do senackiej komisji ds. kadr nauk... 2023-10-30
434 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 153/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyboru dr hab. Dominiki Budzanowskiej-Weglendy, prof. uczelni ... 2023-10-30
433 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 152/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyboru ks. dr. Jarosława Sobkowiaka do senackiej komisji ds. mi... 2023-10-30
432 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 151/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej... 2023-10-30
431 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 150/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej... 2023-10-30
371 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 139/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyboru mgr Małgorzaty Chajęckiej do senackiej komisji ds. dydaktyki 2023-10-03