Dokumenty wg tagu: komisja

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
110 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 9/2010 Senatu UKSW z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji senackich na kadencję 2008-2012 2010-01-28
144 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 63/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla Doktorantów na rok akademicki 2009/2010 2009-06-25
139 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 58/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie trybu pracy Senackiej Komisji ds. Odznaczeń oraz trybu zgłaszania kandydatów do odznaczeń państwowych i resortowych 2009-06-25
42 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 17/2009 Rektora UKSW z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich w ogólnouczelnianych jednostkach dydaktycznych 2009-04-23
73 2009 Decyzja Rektora Decyzja nr 9/2009 Rektora UKSW z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji ds. Warunków Pracy i Nauki 2009-03-04
86 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 5/2009 Senatu UKSW z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2009/2010 2009-01-22
55 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 3/2009 Rektora UKSW z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów 2009-01-14
1 2009 Pismo okólne Pismo Okólne nr 1/2009 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2009 r. wyboru Komisji dyscyplinarnych 2009-01-14
175 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 108/2008 Senatu UKSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wyboru przewodniczącego komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich 2008-12-18
163 2008 Uchwała Senatu Uchwała nr 96/2008 Senatu UKSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji dyscyplinarnych dla doktorantów 2008-12-18