Dokumenty wg tagu: komisja

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
29 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 29/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie powołania Komisji ds. przekazania dokumentacji kancelarii tajnej i... 2009-03-13
137 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 60/2007 Senatu UKSW z dnia 25 października 2007 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej Uniwersytetu 2007-10-25
127 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 50/2007 Senatu UKSW z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Państwowej Komisji Akredytacyjnej 2007-09-27
122 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 45/2007 Senatu UKSW z dnia 27 września 2007 r. w sprawie trybu powołania Komisji Wyborczej Uniwersytetu 2007-09-27
17 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 16/07 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej o... 2009-03-13
16 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 15/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej... 2009-03-13
15 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 14/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej of... 2009-03-13
13 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 12/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej of... 2009-03-13
11 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 10/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej ofe... 2009-03-12
7 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 6A/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję nr 6/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny... 2009-03-12