Dokumenty wg tagu: komisja

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
503 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 21/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkurs... 2023-12-08
499 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 20/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie powołanie komisji konkursow... 2023-12-08
486 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 169/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, d... 2023-11-27
452 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 30/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. Przyzna... 2023-10-31
445 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 164/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru mgr. Łukasza Subramaniana do Odwoławczej K... 2023-10-30
444 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 163/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru mgr. Macieja Kiliszka do Odwoławczej Komis... 2023-10-30
443 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 162/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru mgr. Marcina Bieleckiego do Odwoławczej Ko... 2023-10-30
442 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 161/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru mgr Mileny Wijas do Komisji Dyscyplinarnej... 2023-10-30
441 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 160/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru mgr Marioli Pirek do Komisji Dyscyplinarne... 2023-10-30
440 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 159/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru mgr Klaudii Bąkiewicz-Grabkowskiej do Komi... 2023-10-30