Dokumenty wg tagu: komisja

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
2 2014 Pismo okólne Pismo Okólne nr 2/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany pisma okólnego nr 3/2013 Rektora UKSW z dnia 11 lipca 20... 2014-08-28
262 2014 Decyzja Rektora Decyzja Nr 8/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej Senatowi Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2014-06-17
129 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 40/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla Doktorantów na rok akademicki 2014/2015 2014-04-24
117 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 28/2014 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 184/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru przewodniczącego komisji dyscyplinarnej do sp... 2014-03-20
104 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 15/2014 Senatu UKSW z dnia 20 lutego 2014 r. zmieniająca Uchwałę 120/2011 Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej Uniwersytetu 2014-02-20
1 2014 Pismo okólne Pismo Okólne nr 1/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie zmiany pisma okólnego nr 3/2013 Rektora UKSW z dnia 11 lipca 2013... 2014-02-12
257 2013 Decyzja Rektora Decyzja Nr 34/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca Decyzje nr 31/2013 Rektora UKSW w sprawie powołania Komisji Etyki... 2013-12-20
6 2013 Pismo okólne Pismo Okólne 6/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany pisma okólnego nr 2/2013 Rektora UKSW z dnia 11 lutego 2013 r.. 2013-12-11
5 2013 Pismo okólne Pismo Okólne 5/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany pisma okólnego nr 3/2013 Rektora UKSW z dnia 11 lipca 2013 r.. 2013-01-11
275 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 162/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniająca Uchwałę 120/2011 Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie... 2013-11-21