Dokumenty wg tagu: komisja sytpendialna

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
347 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 22/2018 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca decyzję nr 19/2018 Prorektora ds... 2019-01-08
298 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 20/2018 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie powołania protokolantów do Wyd... 2018-11-08
297 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 19/2018 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji ... 2018-11-08
295 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 17/2018 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji ... 2018-11-08
289 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 13/2017 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji ... 2017-10-23
280 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 12/2017 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia UKSW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie powołania protokolantów do Wydziałowych Komisji Stypendialnych 2017-10-18
279 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 11/2017 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia UKSW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Studentów UKSW 2017-10-18
444 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 12/2016 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji St... 2016-11-18
76 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 4/2007 Rektora UKSW z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów 2007-02-02