Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 36/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r.w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru stypendysty w ramach projektu „Teoria podwójnego przypominania jako nowa perspektywa w badaniach pamięci epizodycznej. Specyfika przetwarzania właściwości percepcyjnych i semantycznych.”

pozycja 395
rodzaj Decyzja Prorektora
data publikacji 2019-09-26
rok 2019
kategoria Dydaktyka
podkategoria Stypendia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi stypendium projekty badawcze komisja sytpendialna
załączniki