Dokumenty wg tagu: komisja jakości

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
64 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 20/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 219/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie... 2017-02-23
447 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 231/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr 219/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wysz... 2016-11-17
429 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 69/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2016-10-24
416 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 219/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie opinii o powołaniu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2016-10-20
7 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 7/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 lutego 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 76/2012 Rektora UKSW z dnia 30 października 2012 r... 2015-02-02
6 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/2014 Rektora UKSW z dnia 15 stycznia 2014r. zmieniające Zarządzenie nr 76/2012 Rektora UKSW z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jak... 2014-01-15
23 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 82/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2013r. zmieniające Zarządzenie nr 76/2012 Rektora UKSW z dnia 30 października... 2013-10-28
12 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 76/2012 Rektora UKSW z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2012-10-30
289 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 166/2012 Senatu UKSW z dnia 25 października 2012 r. w sprawie opinii o powołaniu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2012-10-25
38 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 34/2010 Rektora UKSW z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2010-07-07