Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 15/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr 83/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku praca socjalna

pozycja 72
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2024-03-21
rok 2024
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi pierwszego stopnia kierunki studiów program
załączniki