Dokumenty wg tagu: jednostka ogólnouczelniana

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
340 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 46/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie likwidacji ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazw... 2019-10-01
333 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 164/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji ogólnouczelnianej jednostki organiza... 2019-10-01
145 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 75/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu ogólnouczelnianej jednostki pod nazwą ... 2019-05-02
144 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 40/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr 24/2010 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie ogólnouczelnianej jednostki organizac... 2013-03-20
161 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 91/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 września 2011 r. w sprawie opinii w przedmiocie powołania dr Jacka Janiszewskiego na dyrektora ... 2011-09-15
25 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 32/2011 Rektora UKSW z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki o nazwie „Ośrodek Badań nad Mazowszem im. Biskupa Jana Chrapka” oraz nadania j... 2011-07-28
154 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 84/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie ogólnouczelnianej jednostki o nazwie „Oś... 2011-06-16
47 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 10/2011 Rektora UKSW z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie Muzeum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w W... 2011-02-01
39 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 33/2010 Rektora UKSW z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki naukowo-badawczej o nazwie Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji oraz n... 2010-07-07
154 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 53/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie ogólnouczelnianej jednostki naukowo-badawczej o nazwie Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i... 2010-06-24