Dokumenty wg tagu: jednostka ogólnouczelniana

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
465 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 107/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu jednostki administracji ogól... 2021-11-02
141 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 32/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Pedagogizacji Uniwersytetu Kard... 2021-04-22
37 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 13/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej 2021-02-02
26 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 1/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu ogólnouczelnianej jednostki badawczej o... 2021-01-29
993 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 91/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki administracji ogólnouczelnianej o nazwie Oś... 2020-12-31
900 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 311/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji ogólnouczelnianej jednostki organiza... 2020-11-19
33 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przekształcenia Ośrodka Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji ... 2020-01-31
623 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 70/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Działu Ewidencji i Rozliczania Projektów w Kwesturze ... 2020-01-10
622 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 69/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Centrum Rozwoju Dydaktyki Uniwersytetu Kardynała Stef... 2020-01-10
621 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 68/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Centrum Wsparcia Studenta Uniwersytetu Kardynała Stef... 2020-01-10