Dokumenty wg tagu: jednostka ogólnouczelniana

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
33 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przekształcenia Ośrodka Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji ... 2020-01-31
623 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 70/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Działu Ewidencji i Rozliczania Projektów w Kwesturze ... 2020-01-10
622 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 69/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Centrum Rozwoju Dydaktyki Uniwersytetu Kardynała Stef... 2020-01-10
621 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 68/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Centrum Wsparcia Studenta Uniwersytetu Kardynała Stef... 2020-01-10
620 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 67/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Biura ds. Ewaluacji i Badań Naukowych Uniwersytetu Ka... 2020-01-10
534 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 60/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie E... 2019-12-10
340 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 46/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie likwidacji ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazw... 2019-10-01
333 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 164/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji ogólnouczelnianej jednostki organiza... 2019-10-01
145 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 75/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu ogólnouczelnianej jednostki pod nazwą ... 2019-05-02
144 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 40/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr 24/2010 z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie ogólnouczelnianej jednostki organizac... 2013-03-20