Dokumenty wg tagu: jednostka ogólnouczelniana

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
118 2024 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 19/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2024 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Radców Prawnych w Biuro Prawne 2024-05-10
492 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 75/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Narodowego Centrum Polityki Zdrowotne... 2023-11-27
489 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 172/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o regulaminie Narodowego Centrum Polityki Zdrowot... 2023-11-27
279 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 39/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie przekształcenia centrum badawczego pn. „Referencyjny Ośrodek Bad... 2023-07-03
265 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 104/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu centrum badawczego pn. „Referency... 2023-06-29
198 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 30/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki badawczej o nazwie Narodowe ... 2023-05-31
196 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 73/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie opinii o utworzeniu ogólnouczelnianej jednostki badawczej o nazwie Narod... 2023-05-29
276 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 56/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki badawczej o nazwie Centrum L... 2022-07-04
243 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 82/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu ogólnouczelnianej jednostki badawczej o... 2022-06-28
185 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 46/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o Regulaminie Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności R... 2022-05-25