Dokumenty wg tagu: honoris causa

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
489 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 211/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia prof. dra hab. Józefa Górniewicza na recenzenta w pos... 2019-11-25
488 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 210/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof... 2019-11-25
21 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 1/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa ks. abp. Celestino Migliore 2019-02-01
124 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 48/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia prof. dra hab. Macieja Perkowskiego na recenzenta w postępo... 2018-05-29
123 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 47/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia prof. dra hab. Jana Sandorskiego na recenzenta w postępowan... 2018-05-29
122 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 46/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa ks. abp Ce... 2018-05-29
244 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 86/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Ojcu Federico Lombardiemu S.J. 2017-09-26
56 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 12/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia prof. dra hab. Janusza Adamowskiego na recenzenta w postę... 2017-02-23
55 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 11/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia prof. dra hab. Karola Klauzy na recenzenta w postępowaniu... 2017-02-23
54 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 10/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa ks. Fed... 2017-02-23