Dokumenty wg tagu: honoris causa

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
368 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 68/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. Stanisławowi Gryglowi 2020-06-05
215 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 25/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Bogusławowi Śliwe... 2020-03-11
66 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 3/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia prof. Stephana Kampowskiego na recenzenta w postępowaniu... 2020-02-05
65 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 2/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia prof. Sergio Belardinellego na recenzenta w postępowaniu... 2020-02-05
64 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 1/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof. S... 2020-02-05
573 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 234/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej na recenzenta ... 2019-12-23
489 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 211/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia prof. dra hab. Józefa Górniewicza na recenzenta w pos... 2019-11-25
488 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 210/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa prof... 2019-11-25
21 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 1/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa ks. abp. Celestino Migliore 2019-02-01
124 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 48/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia prof. dra hab. Macieja Perkowskiego na recenzenta w postępo... 2018-05-29