Dokumenty wg tagu: honoris causa

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
142 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 65/2007 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi dr.Robertowi Zollitschowi 2007-12-20
133 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 56/2007 Senatu UKSW z dnia 25 października 2007 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Panu Prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu 2007-10-25
130 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 53/2007 Senatu UKSW z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi dr. Robertowi ... 2007-10-25
111 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 34/2007 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia opinii Ks. Prof. dr. hab. Romana Bartnickiego dotyczącej wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris ... 2007-05-24
108 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 31/2007 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Panu Prezydentowi Ryszardowi Kaczorowskiemu 2007-05-24
91 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 13/2007 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie poparcia wniosku Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie dotyczącego nadania tytułu doktora honoris causa Panu Carl... 2007-04-26
89 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 11/2007 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Ks. Kard. Adamowi Kozłowieckiemu 2007-03-22
88 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 10/2007 Senatu UKSW z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Jego Eminencji Ks. Kard. Adamowi Kozłowieckiemu 2007-02-22
80 2007 Uchwała Senatu Uchwała nr 1/2007 Senatu UKSW z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie poparcia wniosku Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Dr. ... 2007-01-25
173 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 46/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa ks. bp. prof. Antoniemu Stankie... 2006-12-21