Dokumenty wg tagu: dyrektor

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
88 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 39/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwers... 2020-02-18
528 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 153/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Adm... 2019-12-10
423 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 94/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Informatyki na Wydziale Matem... 2019-10-28
422 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 93/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikar... 2019-10-28
421 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 92/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 października 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych na Wydziale Prawa ... 2019-10-28
420 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 91/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 października 2019 r. uchylająca Decyzję Nr 77/2019 Rektora UKSW z dnia 30 września 2019 r. w... 2019-10-28
407 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 84/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych na Wydziale Medycznym... 2019-10-01
392 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 83/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Historii Sztuki na Wydziale Nauk Hist... 2019-10-04
367 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 82/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych na Wydziale Biolog... 2019-10-03
365 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 81/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Fizycznych na Wydziale Matematyc... 2019-10-03